سید اصغر محمودی
به نام خدا

سید اصغر محمودی کلور در پنجم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت در تهران به دنیا آمد. او در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش نقاشی را به طور حرفه ای شروع کرد و همچنین در سال هفتاد و هشت افتخار شاگردی "استاد مرتضی کاتوزیان" را کسب نمود و تحت نظارت ایشان در " آتلیه کارا " شروع به کار کرد . او در چندین نمایشگاه از جمله نمایشگاه گروهی آتلیه کارا در " کاخ موزه سعد آباد " تهران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو ، نمایشگاه اختصاصی گالری " شیرین و فرهاد " تهران در سال هشتاد و شش و همچنین نمایشگاه گروهی " آتلیه پرداز " در " موزه رضا عباسی " تهران در سال نود ویک شرکت نمود . تعدادی از کار های نقاشی ایشان در کتاب " منتخبی از آثار نقاشان معاصر ایران " در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار و کتاب "ARTE Y LIBERTAD VIII" در اسپانیا در سال نود و دو و کتاب "ARTE Y LIBERTAD IX" در اسپانیا در سال نود و سه و همچنین کتاب "ARTE Y LIBERTAD X" در اسپانیا سال نود و چهار و کتاب " 110 اثر برگزیده نقاشی " در سال نود و چهار منتشر شده است . وی " آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی آسمان " را در سال هزار و سیصد و هشتاد وسه تاسیس و از آن پس تدریس طراحی و نقاشی را در آن آغاز نموده است